Searching For oriki ile yoruba by ajobiewe


VictolaTV

Ajobiewe - Oriki Ondo (Oriki Ile Yoruba)

Download Ajobiewe - Oriki Ondo (Oriki Ile Yoru

By VictolaTV
December 2013 08:54
VictolaTV

Tunde Balogun -- Oriki Ile Yoruba [HD]

Download Tunde Balogun -- Oriki Ile Yoruba [H

By VictolaTV
December 2015 46:05
VictolaTV

Oriki Yoruba - Ajobiewe

Download Oriki Yoruba - Ajobiewe

By VictolaTV
December 2013 04:22
VictolaTV

Oriki Ila Orangun

Download Oriki Ila Orangun

By VictolaTV
December 2013 10:58
Tunde Kelani

Ajobiewe and Son Thrill IJEBUs at Yoruba Celeb

Download Ajobiewe and Son Thrill IJEBUs at Yoru

By Tunde Kelani
November 2016 05:19
adekesh

Oriki yoruba 1of 3

Download Oriki yoruba 1of 3

By adekesh
October 2008 09:21
VictolaTV

Oriki Tapa

Download Oriki Tapa

By VictolaTV
December 2013 09:51
adeamujale

Oriki Ife

Download Oriki Ife

By adeamujale
January 2011 04:32
kola falana

The oriki of the IBADAN

Download The oriki of the IBADAN

By kola falana
March 2009 03:39
VictolaTV

Oriki Omupo

Download Oriki Omupo

By VictolaTV
December 2013 11:13
Ay Daniel

Ajobi ewe

Download Ajobi ewe

By Ay Daniel
November 2015 15:30
Yoruba Lo'l'asa Channel

Oriki ile Yoruba with Alagba Akin Ola ati Alha

Download Oriki ile Yoruba with Alagba Akin Ola

By Yoruba Lo'l'asa Channel
April 2017 01:37:46
Muhammed Nallah

Oriki IGBAJA

Download Oriki IGBAJA

By Muhammed Nallah
July 2012 07:04
kola falana

AJOBIEWE - Typical Yoruba Amusement

Download AJOBIEWE - Typical Yoruba Amusement

By kola falana
May 2009 04:45
adeamujale

Oriki Ibadan

Download Oriki Ibadan

By adeamujale
January 2011 03:38